Ochrona prywatności- nie tylko RODO

Zapraszamy wkrótce!!!

Blog o Ochronie prywatności,

opartym na regulacjach unijnych oraz standardach i wytycznych wydanych przez komitety techniczne ISO
w ramach swoich publikacji będących w fazie CD, DIS, FDIS czy jako wydanie finalne,
a także na innych narzędziach, wytycznych, podejściu, metodykach i filozofiach.

Zespół audytorów Centre of Excellence.
Do czasu uruchomienia strony zapraszamy na na naszą stronę firmową – pod wskazaną obecnie
grupę produktową związaną z audytem RODO.